Untitled Document
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
토,일,공휴일 휴무
 
『카드결제』가 안될 경우
 
『큐빅사이즈』는 FAQ 에 있어요.
 
입금 , 배송 관련공지
 
회원전용 적립금
 
 
 
[패키지상품] 럭셔리리본4
(포인트핀)
1,000원 
 
[패키지상품] 리안4
(포인트핀)
1,000원 
 
[패키지상품] 헤라3
(포인트핀)
1,000원 
 
[패키지상품] 헤라2
(포인트핀)
1,000원 
 
 
[패키지상품] 왕관
(머리끈, 곱창)
2,300원 
 
[패키지상품] ss이중하트2
(머리끈, 곱창)
2,300원 
 
[패키지상품] 사과2
(머리끈, 곱창)
2,300원 
 
[패키지상품] ss곰돌이2
(머리끈, 곱창)
2,300원 
 
 
[패키지상품]르네즈미-
옐로우(포인트핀)
7,900원 
 
[패키지상품]르네즈미-
아쿠아 (포인트핀)
7,900원 
 
[패키지상품]르네즈미-
핑크 (포인트핀)
7,900원 
 
[패키지상품]르네즈미-
오렌지 (포인트핀)
7,900원 
 
 
[패키지상품] pp구멍타원
(포인트핀)
1,000원 
 
[패키지상품] 라인꽃
(포인트핀)
1,000원 
 
[패키지상품] 리안3
(포인트핀)
1,000원 
 
[패키지상품] 바람리본
(포인트핀)
1,000원 
 
 
털실꽃 슈슈 (버건디)
3,500원 
 
털실꽃 슈슈 (브라운)
3,500원 
 
털실꽃 슈슈 (인디언핑크)
3,500원 (품절) 
 
털실꽃 슈슈 (블랙)
3,500원 
 
 
플라워3-레드방울[한쌍]
3,500원 (품절) 
 
플라워3-옐로우방울[한쌍]
3,500원 
 
플라워2-그린방울
[한쌍]
3,600원 
 
플라워2-핑크방울
[한쌍]
3,600원 (품절) 
 
 
파랑꽃 방울[한쌍]
(핸드메이드)
3,500원 (품절) 
 
무지개 방울[한쌍]
(핸드메이드)
3,500원 (품절) 
 
냐옹이 연두방울[한쌍]
(핸드메이드)
3,500원 
 
큐브방울 [한개]
5,000원 
 
 
베이직플라워-핑크 머리띠
11,500원 (품절) 
 
베이직플라워-올리브머리띠
11,500원 
 
방울리본-베이지 머리띠
11,500원 (품절) 
 
방울리본-스카이 머리띠
11,500원 
 
 
[Made in Italy]동백머리끈-레드
18,900원 (품절) 
 
[Made in Italy]동백머리끈-블랙
18,900원 
 
[Made in Italy]동백머리끈-피치
18,900원 
 
[Made in Italy]동백머리끈-블랙앤화이트
18,900원